InterContinental Lijiang Ancient Town Resort

No.276 Xianghe Road,Gucheng District,Li_jiang,Yunnan

InterContinental Lijiang Ancient Town ResortOver view
All Photos

InterContinental Lijiang Ancient Town Resort

No.276 Xianghe Road,Gucheng District,Li_jiang,Yunnan